Aktualnie realizowane projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

 


W celu powiększenia czcionki proszę nacisnąć:

CTRL oraz +

lub

CTRL oraz scroll myszki

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Collegium Progressus w partnerstwie z Miastem Gorlice realizuje projekt przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego pn” Promil nie jest przyjacielem, tylko do złego kusicielem”

 

Rodzaj zadania: wspieranie działań na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pod wpływem substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć psycho-korekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę pod ich wpływem.


Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców subregionu Sądeckiego nt. zagrożenia w ruchu drogowym jakie stwarzają pijani kierowcy. Cel ten ma przyczynić się do promowania postawy sprzeciwu obywateli wobec prowadzenia samochodów przez osoby po spożyciu alkoholu, a tym samym pośrednio wpłynąć na zmniejszenia ilości wypadków powodowanych przez osoby nietrzeźwe.

Projekt zakłada cykl wydarzeń profilaktycznych realizowanych na przełomie września i listopada 2018 r. m.in.:

 

  • szkolenia liderów młodzieżowych w szkołach do prowadzenia lokalnych akcji edukacyjnych w swoim środowisku
  • konferencja na temat bezpieczeństwa na drogach
  • zajęcia na podstawie inscenizacji teatralnych w przedszkolach
  • zajęcia w obecności Straży Miejskiej, Policji z zestawem Autochodzik
  • lokalne wydarzenia: happening i marsz uliczny
  • edukacja mieszkańców podczas imprez rodzinnych np. pikników
  • Rodzinny Konkurs plastyczny - REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI JEST DOSTĘPNY DLA PAŃSTWA TUTAJ

 

 

Wartość projektu: 19 700,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z Województwa Małopolskiego: 13 329,00 PLN

 

 
 

 

 

Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Będę pracować edycja 2"

 

Celem projektu jest: Zwiększenie szans na aktywizację zawodową 70 niepracujących os w wieku mobilnym 30+ z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i m. Nowy Sącz poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego do VI 2020r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 891 165,22 PLN

 

Czytaj więcej...

 

  

 

Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego"

 

Celem projektu jest: Zwiększenie szans na aktywizację zawodową 70 niepracujących os w wieku mobilnym 30+ z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i m. Nowy Sącz poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego do VI 2020r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 891 165,22 PLN

 

Czytaj więcej... 

 

Fundacja Collegium Progressus realizuje projekt pn. DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego


Dofinansowanie z UE wynosi: 1 910 455,26 PLN

 

Czytaj więcej o projekcie


Wniosek o przyznanie grantu znajdziesz TUTAJ

 

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce START w sekcji DO POBRANIA

 

 

 

Wsparcie dla osób poniżej 30 lat biernych zawodowo (tj. niepracujących, niezarejestrowanych w urzędzie pracy i nie poszukujących pracy)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szansa na lepszą przyszłość”

Dofinansowanie projektu z UE: 263 940,52 PLN


Czytaj więcej...

 


 

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH”

Dofinansowanie projektu z UE: 345 768,60 PLN


Czytaj więcej...

  

 

 

 

 

Wsparcie dla osób chcących wejść/powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3


 

 

 

 

Fundacja COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Żłobek "Przyjazny Świat Malucha 2" - wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy

Dofinansowanie projektu z UE: 952 908,40 PLN


Czytaj więcej...

  

 

 

 

Wsparcie dla osób w wieku 18 - 64 lat niepracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

 

 

 

Fundacja COLLEGIUM PROGRESSUSw partnerstwie z Fundacją IWO – DORADZTWO OBYWATELSKIE oraz FUNDACJĄ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny

Dofinansowanie projektu z UE: 2 374 279,85 PLN

 

Czytaj więcej...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr  profilaktyczny  w GCK  i finał konkursu plastycznego „Promil nie jest przyjacielem, tylko do złego kusicielem”

23 listopada br. w sali teatralnej  GCK odbyły się dwa spektakle teatralne w wykonaniu teatru profilaktycznego Kurtyna z Krakowa. Pierwsze przedstawienie pt. „Jestem przyjacielem” ludzi skierowane było do najmłodszych widzów i miało na celu utrwalenie wśród dzieci  podstawowych  zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych w szczególności  dot. reagowania na nietrzeźwych kierowców.

Po spektaklu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Promil nie jest Przyjacielem, tylko do złego kusicielem”.

W ramach  tego konkursu  przedszkolaki uczestniczące w projekcie miały za zadanie przy pomocy rodziców przygotować prace plastyczną dot. sytuacji powstrzymania nietrzeźwego  kierowcy przed jazdą samochodem.

Z 74 prac  komisja wyłoniła 13 równorzędnych, które spełniły wymogi zawarte w regulaminie konkursu i zostały rekomendowane do wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:

1. Jan Jagódka, Marcin Michalik, Kinga Kamińska z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gorlicach

2. Antoni Lizak i Liliana Czech – z Miejskiego Przedszkola nr 3

3. Kacper Szynal, Emila Sulisz, Maja Cieśla z Miejskiego  Przedszkola Nr 4

4. Zofia Urbanowska, Nikola Przybylska, Katarzyna Grępka  – Miejskie Przedszkole nr 8.

5. Gabriela Szura – z Miejskiego Przedszkola Nr 2

6. Wojciech Worytko- z Miejskiego Przedszkola nr 1

Ponadto przedszkola, które uczestniczyły w projekcie otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które  Burmistrz Miasta Gorlice  wręczył na ręce Pań – koordynatorek projektu  dziękując za aktywny udział.

Współorganizatorem konkursu była Fundacja Collegium Progressus z Gródka nad Dunajcem oraz Miasto Gorlice przy współpracy  z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Sączu – Filia w Gorlicach, Komendą Powiatowa Policji w Gorlicach oraz Gorlickim Centrum Kultury.

Drugie przedstawienie pt. „Moja Historia”, w którym uczestniczyli uczniowie z klas VI i VII szkoły podstawowej w swojej fabule zawierało treści  dot. kształtowania pozytywnych  postaw życiowych od najmłodszych lat nawiązywało także do głównych założeń projektu czyli – „Jak powstrzymać pijanego kierowcę”.

 

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Zdrowia Publicznego pn „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom”.

 Informacje oraz galerię zdjęć znajdziecie Państwo TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


Bezpieczeństwo a edukacja w szkole i przedszkolu - konferencja


 

24 października w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się konferencja profilaktyczna pn. „Bezpieczeństwo a edukacja w szkole i przedszkolu”. Konferencja skierowana była do nauczycieli, wychowawców przedszkolnych, pedagogów, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz osób zajmujących się profilaktyką. Mottem przewodnim konferencji było hasło „Promil nie jest przyjacielem, tylko do złego kusicielem”.

 

Więcej na ten temat dowiecie się Państwo TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Warsztaty dla młodzieżowych  liderów profilaktyki

24 września br. w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 odbyły się warsztaty młodzieżowych liderów Profilaktyki. Uczestniczyły w nich 5 osobowe reprezentacje ze wszystkich 5  szkół z terenu Miasta Gorlice .

3 godzinne warsztaty, dla uczniów opracowane zostały z myślą o młodych ludziach chcących aktywnie działać w swoich szkołach w obszarze profilaktyki. Warsztaty miały m.in. za zadnie rozwijać umiejętności liderskie, wskazywać, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz uczyć, jak skutecznie działać w grupie i w swoim otoczeniu. Celem warsztatu było też wspieranie aktywnych młodych osób poprzez przekazywanie im wiedzy oraz umiejętności, mających ułatwić prowadzenie działań oraz projektów w ich środowiskach dotyczących zdrowia i profilaktyki, w szczególności kształtowania właściwych postaw w stosunku do osób, które próbują „siadać za kółkiem” po spożyciu substancji psychoaktywnych.

Warsztaty przeprowadzili trenerzy  Ula i Grzegorz  Tokarczuk z Pracowni  Profilaktyki GAUDIUM. www.profilaktykagaudium.pl

Zajęcia te stanowią część projektu profilaktycznego pn” Promil nie jest przyjacielem, tylko do złego kusicielem” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależenieniom w 2018 ” realizowanego przez Miasto Gorlice wspólnie z Fundacją Collegium Progressus z Gródka n/Dunajcem.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namalowali „bezpromilowe miasteczko”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 przedszkolaków wraz z wychowawcami pokolorowało fragment gorlickiego rynku. Powstało w ten sposób bezpieczne, bezpromilowe  miasteczko, w którym kierowcy jeżdżą na trzeźwo i z bezpieczną prędkością, przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zwracają uwagę na pieszych, a szczególnie na dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją na temat akcji KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

 
 

ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji pn.„Bezpieczeństwo a edukacja w szkole i przedszkolu realizowanej w ramach projektu profilaktycznego Promil nie jest przyjacielem, tylko do złego kusicielem”.

Konferencja odbędzie się w dniu 24 października 2018r. ( środa) w Gorlicach, zaś adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy oświaty ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców przedszkoli, dyrektorów szkół, członków GKRPA oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie programów profilaktycznych w gminach. Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie kształtowania już od najmłodszych lat krytycznego podejścia do nietrzeźwych kierowców. Zaproponujemy też alternatywne formy działań edukacyjnych, które można wdrażać w swoich placówkach a także postaramy się rozwiać wątpliwości dot. zasadności tego typu działań w przedszkolach.

Mam nadzieję, że konferencja przyczyni się do skuteczniejszego realizowania  programów profilaktycznych, edukacyjnych, oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji. W konferencji wezmą udział eksperci oraz praktycy, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Wydarzenie odbędzie się w Gorlickim Centrum Kultury, ul. Michalusa 4 ( sala kameralna I, piętro).

W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy - do pobrania tutaj

 

Ze względów organizacyjnych proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice do dnia 15.10.2018r.