Regulamin projektu określający zasady uczestnictwa w Projekcie

 

Regulamin projektu

 

Załączniki:
1)    Załącznik nr 1 – Ankieta rekrutacyjna,
2)    Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
3)    Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych,
4)    Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące jego sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.