Regulamin projektu określającu zasady uczestnictwa w projekcie "Szansa na lepszą przyszłość"

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Regulamin projektu
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Ankieta rekrutacyjna,
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące jego sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.