Regulamin projektu "Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego"

Projekt współfinansowany z Funduszy EuropejskichREGULAMIN PROJEKTU

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Ankieta rekrutacyjna,
Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,
Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące jego sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.