Projekt "Przedszkolaki - otwarcie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Nawojowa"

Fundacja Collegium Progressus w ramach projektu „Przedszkolaki – otwarcie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Nawojowa” zakończyła prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Zuch” w Bączej Kuninie. Całość wyposażenia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. meble, zabawki, pomoce i materiały dydaktyczne przekazała na rzecz Gminy Nawojowa – Partnera Projektu.

Zajęcia w Punkcie Przedszkolnym odbywały się w okresie od 01.09.2009 r. do 31.10.2011 r. Kompleksowym wsparciem objęto 54 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Nawojowa. W czasie trwania projektu przeprowadzono 416 h z zajęć z logopedą i języka angielskiego, 208 h z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki. Dodatkowo dzieci uczestniczyły w warsztatach teatralnych, wycieczkach edukacyjnych, imprezach integracyjnych oraz innych uroczystościach przedszkolnych.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za udział w projekcie, współpracę oraz okazaną życzliwość.

 


DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU
Nazwa projektu „Przedszkolaki” – otwarcie punktu przedszkolnego na terenie Gminy
Beneficjent

Fundacja Collegium Progressus

33-316 Rożnów 480

NIP 734-31-62-071

REGON 12-02-51-048

Wysokość dotacji z UE

1 419 015,00 zł

Termin realizacji

1.06.2009 r. do 31.12.2011 r.

OPIS PROJEKTU

Wiek przedszkolny to okres największych i najistotniejszych zmian rozwojowych w całym cyklu życia człowieka. Doświadczenie zdobyte przez dziecko we wczesnych latach życia są bardzo ważne, pozostawiają trwałe ślady w psychice, wyznaczają późniejsze postawy wobec siebie i innych, wobec otaczającego świata. Z uwagi na duże zróżnicowanie środowisk rodzinnych i lokalnych oraz to, że w wielu rodzinach nie zapewnia się dzieciom korzystnych warunków rozwoju konieczne jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego, by żadne dziecko nie było pozbawione możliwości uczestnictwa w dobrze zorganizowanej edukacji przedszkolnej. Dlatego właśnie chcieliśmy pomóc szczególnie tym rodzinom, które korzystają z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz tym, w których matka jest osobą bezrobotną. Aby przyczynić się do rozwiązania tych problemów choć w małej części, otworzyliśmy punkt przedszkolny „Zuch” do którego uczęszcza łącznie 30 dzieci. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Nawojowa, który udostępnił nam pomieszczenia znajdujące się w Szkole Podstawowej w Bączej Kuninie.

Każdemu dziecku zapewniamy wyżywienie – 4 posiłki w ciągu dnia, w tym 1 posiłek gorący.

W „Zuch-u” zatrudnionych jest 5 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz 4 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, tj:

· język angielski – 16 godz. w ciągu miesiąca;

· zajęcia logopedyczne – 16 godz/mc;

· rytmika – 8 godz/mc;

· gimnastyka korekcyjna – 8 godz/mc.

Nasz projekt zrodził się z potrzeby upowszechniania edukacji przedszkolnej a rezultaty jakie chcemy osiągnąć w trakcie trwania projektu to:

· nabycie wiedzy oraz umiejętności wynikających z wdrażanych programów nauczania;

· wykształcenie u Beneficjentów Ostatecznych poczucia przynależności społecznej;

· wsparcie rozwoju umiejętności społecznych dzieci.

Uroczystego otwarcia Punktu Przedszkolnego "Zuch" dokonał Wójt Gminy Nawojowa dr inż. Stanisław Kiełbasa w dniu 04.09.2009 r.

WYPOWIEDŹ UCZESTNIKA

Zdjęcie osoby

Wypowiedź

image001

"Kiedy na przełomie maja i czerwca bieżącego roku w naszej gminie rozeszła się wieść, że jest planowane otwarcie nowego przedszkola zainteresowani rodzice przyjęli ten fakt z radością mając na uwadze poprzednie lata kiedy dużo dzieci nie udało się zapisać do jedynego przedszkola w gminie z braku miejsc.
Później kiedy już wiedzieliśmy, że przedszkole otwiera Fundacja Collegium Progressus przy zaangażowaniu i partnerstwie Urzędu Gminy wiedzieliśmy, że tym razem się uda , ale pojawiły się obawy czy moje dziecko zostanie zakwalifikowane i przyjęte do przedszkola .
Na szczęście mój syn został przyjęty, ma swoją ulubiona zabawkę, z która sie nie rozstaje aż do chwili kiedy czas wracać do domu. Uczęszcza do przedszkola, w którym wszystkie zabawki i wyposażenie jest nowe. Toalety czyste i zadbane a jedzenie dla dzieci wyśmienite. Dzieci mają dodatkowe zajęcia z logopedii, języka angielskiego , rytmiki i wychowania fizycznego. Panie wychowawczynie w pełni zagospodarowują czas dzieciom i nie ma czasu na nudę. Już jesień i wiem, że dzieci mają zaplanowane
święto ziemniaka.
Kiedy inni rodzice opowiedzieli znajomym jak u nas jest to teraz pytają czy są jeszcze wolne miejsca. Jedyny problem jest to, że już teraz martwimy się co będzie za dwa lata kiedy projekt dobiegnie końca, ale z pewnością Fundacja coś wymyśli".
Elżbieta Dutka

3 ZDJECIA Z RÓŻNYCH ETAPÓW REALIZACJI PROJEKTU

Pierwszy dzień w Punkcie Przedszkolnym „Zuch”

image002

Pora „leżakowania”

image003

Plac Zabaw

image004

 


Galeria zdjęć z projektu "Przedszkolaki-otwarcie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Nawojowa"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 

pic03771

 

 

 

 

 

 


pic03772

 

 

 

 

 


pic03773

 

 

 

 

 


pic03774

 

 

 

 

 


pic03775

 

 

 

 

 


pic03776

 

 

 

 

 


pic03781

 

 

 

 

 


pic03783

 

 

 

 

 


pic03787

 

 

 

 

 


pic03790

 

 

 

 

 


pic03791

 

 

 

 

 


pic03794

 

 

 

 


pic03795