ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r.


Nowy Sącz, dnia 8 października 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r.
upublicznione dnia 8 października 2018 r. na stronie internetowej:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.fundacja-cp.pl(zakładka Ogłoszenia)

oraz w biurze projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sączdotyczy projektu pn. "Będę pracować edycja 2" realizowanego w ramach umowy nr RPMP.08.02.00-12-0019/18-00 podpisanej w dniu 10.07.2018 r. pomiędzy Collegium Progressus a Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

na świadczenie usług szkoleniowych dla 16 dla uczestników/-ek
projektu pn. „Będę pracować edycja 2”

Załącznik:

1. Treść zapytania ofertowego NR 2/8.2/BP2/2018 z dnia 8 października 2018 r.