Aktualna Lista Wykonawców

 

Aktualna Lista Wykonawców

wyłonionych w postępowaniach na zasadzie konkurencyjności w ramach projektu „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.2. Aktywna integracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.01.02-12-0076/16-00 podpisanej dnia 02.12.2016 r. pomiędzy Fundacją Collegium Progressus a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Aneksem nr RPMP.09.01.02-12-0076/16-03 z dnia 12.03.2019 r.

1) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KIS/9.1.2/2017 z dnia 2 maja 2017 r. na świadczenie usług pośrednictwa pracy

Dariusz Poremba

2) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KIS/9.1.2/2017 z dnia 2 maja 2017 r. na świadczenie usług przez doradcę zawodowego

Unieważnione

3) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KIS/9.1.2/2017 z dnia 2 maja 2017 r. na świadczenie usług przez psychologa

Unieważnione

4) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/KIS/9.1.2/2017 z dnia 22 maja 2017 r. na świadczenie usług przez psychologa

Fundacja Europa + Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie

5) Rozeznanie rynku nr  1/KIS/9.1.2/2017/DZ z dnia 24 maja 2017 r. na świadczenie usług doradztwa zawodowego w zakresie identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników

Alina Plata

6) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KIS/9.1.2/2017/C z dnia 29 maja 2017 r. na świadczenie usług mini cateringu

COLLOSSUS Joanna Jabłońska ul. Długosza 61, 33-300 Nowy Sącz

7) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WzD/KIS/9.1.2/2017 z dnia 05.06.2017 r. na świadczenie usług przez Indywidualnego Doradcę Klienta

Danuta Biedroń

8) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/IWO/KIS/9.1.2/2017 z dnia 05.06.2017 r. na świadczenie usług przez Indywidualnego Doradcę Klienta

Anna Lorek

9) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/IWO/KIS/9.1.2/2017 z dnia 22.06.2017 r. na świadczenie usług przez psychoterapeutę oraz psychologa w postaci pomocy terapeutycznej

- Jacek Romański

- Michalina Kotowicz

10) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/KIS/9.1.2/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. dotyczący świadczenia usług prowadzenia grupowych warsztatów psychologiczno-zawodowych

Fundacja Europa + Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie

11) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/KIS/9.1.2/2017 z dnia 04.08.2017 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

12) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KIS/9.1.2/2017/C z dnia 04.08.2017 r. dotyczące świadczenia usług cateringowych

COLLOSSUS Joanna Jabłońska 33-335 Nawojowa 676

13) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/KIS/9.1.2/2017 z dnia 22.08.2017 r. na świadczenie usług pośrednictwa pracy

Marta Słaby

14) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/IWO/KIS/9.1.2/2017 z dnia 07.09.2017 r. na świadczenie usług przez psychoterapeutę

Katarzyna Wójcik

15) Rozeznanie rynku nr 1/KIS/9.1.2/2017/PS z dnia 11.09.2017 r. na świadczenie usługi pracownika socjalnego/osoby odpowiedzialnej za wypełnienie kontraktu socjalnego/umowy na wzór kontraktu socjalnego

Jolanta Szarek

16)  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/KIS/9.1.2/2017 z dnia 04.10.2017 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

17) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/KIS/9.1.2/2017 z dnia 16.11.2017 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

18) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/KIS/9.1.2/2017 z dnia 29.11.2017 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

19) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KIS/9.1.2/2018 z dnia 11.01.2018 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

20) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KIS/9.1.2/2018 z dnia 27.02.2018 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

21) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KIS/9.1.2/2018 z dnia 30.04.2018 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

22) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/KIS/9.1.2/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

23) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/KIS/9.1.2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. na świadczenie usług pośrednictwa pracy

NETPAT IT Patrycja Chłopkiewicz Sucha Struga 209, 33-343 Rytro


24) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/KIS/9.1.2/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz

25) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KIS/9.1.2/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/ nabycie kompetencji

Extenso Łukasz Bartkiewicz ul. Barbackiego 121/28, 33-300 Nowy Sącz