Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 1 z dnia 20 maja 2019 r.

Dotyczy:    
Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 20 maja 2019 r. na dostawę sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. „Prometeusz” – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Treść zapytania ofertowego nr 1 z dnia 20 maja 2019 r. zamieszczona została pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18498

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:

1. Zamawiający: COLLEGIUM PROGRESSUS, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem, zwany dalej „Zamawiającym”, w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 21.05.2019 r., niniejszym udziela stosownych wyjaśnień.

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ.