OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 20 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 20 maja 2019 r.