Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM-edycja 2

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM-edycja 2
Dofinansowanie projektu z UE: 355 641,92 PLN
Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Cel projektu: Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 25 biernych zawodowo osób młodych: z niepełnosprawnością, zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZIT oraz rodzicom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, z terenu subregionu sądeckiego, poprzez podniesienie kwalifikacji oraz nabycia doświadczenia zawodowego do X 2021 r.
Projekt skierowany jest do 25 biernych zawodowo młodych osób (w tym osoby z niepełnosprawnością-3, z obszarów wiejskich spoza ZIT-15, rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem – 7) w wieku 18-29 lat, które ze względu na brak aktywności w sferze edukacyjno-zawodowej zaliczane są do grupy NEET,  zamieszkujące wyłącznie w Województwie Małopolskim, na terenie powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego lub miasta Nowy Sącz.


Planowane efekty:
–liczba osób, dla których opracowano IPD–25
–liczba osób, które wzięły udział w warsztatach grupowych–25
–liczba osób, które skorzystały z pośrednictwa pracy–25
–liczba osób objętych wsparciem w postaci kursów lub szkoleń zawodowych–20
–liczba osób, które ukończyły szkolenie i przystąpiły do egzaminu–16
–liczba osób, które zakończyły udział w stażu lub rozpoczęły udział w stażach zawodowych trwających, co najmniej 3 miesiące i przerwały ten udział w związku z podjęciem zatrudnienia–13
–liczba osób, które rozpoczęły udział w stażu–17


Rekrutacja do projektu. Telefon kontaktowy: 884 339 740

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoba z niepełnosprawnością chcąca spotkać się w Biurze projektu przy ul. Ogrodowej 39 w Nowym Sączu, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu, proszona jest o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem: (+48) 884 339 740 lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Na terenie obiektu dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne jest urządzenie do transportu po schodach typu schodołaz. Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej przez osoby głuche lub słabosłyszące.


Harmonogram wsparcia.

marzec 2020 r.

kwiecień 2020 r.

maj 2020 r.

czerwiec 2020 r.

lipiec 2020 r.

sierpień 2020 r.

wrzesień 2020 r.

październik 2020 r.

listopad 2020 r.

grudzień 2020 r.

styczeń 2021 r.

luty 2021 r.

marzec 2021 r.

kwiecień 2021 r.

maj 2021 r.

czerwiec 2021 r.

lipiec 2021 r.

sierpień 2021 r.

wrzesień 2021 r.

październik 2021 r.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Spotkania z doradcą zawodowym odbywają się na terenie obiektu, gdzie dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajduje się przystanek MPK-przewoźnik zapewnia transport osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku do dyspozycji osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne jest urządzenie do transportu po schodach typu schodołaz. Sanitaria przystosowane są do osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość wykorzystania pętli indukcyjnej przez osoby głuche lub słabosłyszące.

Pozostałe formy wsparcia będą organizowane w budynkach/pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu przed każdym planowanym spotkaniem personel będzie uzgadniał indywidualne zapotrzebowanie osób z niepełnosprawnościami.


REGULAMIN PROJEKTU określający zasady uczestnictwa w Projekcie, a w szczególności:
1) zakres oferowanego wsparcia w ramach Projektu,
2) warunki uczestnictwa w Projekcie,
3) rekrutację i przyjmowanie zgłoszeń,
4) korzystanie z poszczególnych form aktywizacji zawodowej w ramach Projektu,
5) obowiązki Pośrednika pracy – doradcy klienta,
6) prawa i obowiązki uczestników,
7) rezygnacja z udziału w projekcie,
8) postanowienia końcowe.
Zapoznaj się z Regulaminem. Czytaj więcej...

ulotka projektu