Regulamin projektu określającu zasady uczestnictwa w projekcie "Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM-edycja 2"

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Regulamin projektu

  1. Załącznik nr 1 Ankieta rekrutacyjna,
  2. Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  3. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych,
  4. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące jego sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.