Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania oferowego nr 11 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Treść ogłoszenia