Projekt "Nasze przedszkole"

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

"NASZE PRZEDSZKOLE"


w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Celem projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej w Gminie Łukowica.