Projekt "Firma Przyjazna Rodzinie"

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Korona Sądecka"

realizuje projekt "Firma Przyjazna Rodzinie".

 

Numer i nazwa Priorytetu: I  Zatrudnienie i Integracja Społeczna

Numer i nazwa Działania: 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i  rodzinnego

Okres realizacji projektu: Od 01.01.2013 do 31.12.2014

Cel projektu:  wdrożenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez utworzenie żłobka dla 30 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat (na podst. art. 2 podpkt. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dn. 04.02.2011 r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Człowiek- najlepsza inwestycja

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny: www.efs.gov.pl