UCZESTNICTWO FUNDACJI COLLEGIUM PROGRESSUS W FORUM DLA RODZINY

Rodzina i praca - to się da pogodzić! / Rodzina wielopokoleniowa i wielodzietna / Bezpieczna rodzina

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zorganizowała 23 października 2013 r. w Warszawie konferencję otwierającą cykl „Forum dla Rodziny” poświęcony polityce prorodzinnej rządu. W jej realizację zaangażowane było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz inne ministerstwa. Kontynuacją tego wydarzenia było pięć konferencji regionalnych organizowanych przez poszczególne resorty w różnych miastach Polski. Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej powierzono organizację konferencji w Krakowie, która odbyła się ona 29 listopada 2013 r. Do współpracy przy przygotowaniu Forum zaproszono Pana Jerzego Millera Wojewodę Małopolskiego, Pana Marka Sowę Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa, którzy aktywnie zaangażowali się realizację tego projektu.

Krakowska konferencja obejmowała zagadnienia dotyczące sposobów łączenia życia zawodowego i rodzinnego. Przedmiotem jej uwagi była też rodzina wielodzietna i wielopokoleniowa. Poruszono kwestie związane z nowelizacją ustawy żłobkowej, zaprezentowano placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu MALUCH, a także zmiany w urlopach rodzicielskich. Dyskutowano o polityce senioralnej rządu oraz o Karcie Dużej Rodziny i propozycjach rozwiązań dla rodzin wielodzietnych. Panel „Bezpieczna rodzina” poświęcono dyskusji o bezpieczeństwie i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podczas konferencji zaprezentowano także przykłady działań prorodzinnych realizowanych w Małopolsce. Była to bowiem doskonała okazja, by promować godne naśladowania rozwiązania i praktyki. Przedstawiciele organizacji pozarządowych w ramach dobrych praktyk zaprezentowali realizowane przez swoje organizacje projekty i wnioski wynikające z aktywnie prowadzonych działań a także wspólne ustalenia dotyczące rekomendacji oraz kierunków działań na przyszłość.

Gościem specjalnym Konferencji był Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, który uroczyście rozpoczął Konferencje i przedstawił zgromadzonym działania swojego rządu skierowane do rodziny i na rzecz rodziny. Premier Donald Tusk przypomniał zgromadzonym, że rok 2013 jest Rokiem Rodziny, ale jego zdaniem na rzecz Rodziny, by zapewnić Rodzinie warunki do jak najlepszego rozwoju i bezpieczeństwa powinniśmy pracować przez najbliższą dekadę. Premier wspomniał również w swoim wystąpieniu o Rodzinie wielodzietnej i wielopokoleniowej oraz o Bezpiecznej Rodzinie nawiązują w ten sposób do tematów panelów dyskusyjnych, które rozpoczęły się po zakończeniu części oficjalnej Forum dla Rodziny.

 

 

Rozpoczęcie Forum dla Rodziny oraz wystąpienie Prezesa Rady Ministrów, Premiera Donalda Tuska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania rządu na rzecz rodziny - wystąpienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: prof. Tomasz Grodzicki, Konsultant krajowy ds. geriatrii, Marta Gołek, Stowarzyszenia Matki I Kwartału,
Donald Tusk, Premier RP, Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Oracz, Prezes Fundacji Collegium Progressus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy regionalne realizowane na rzecz Rodziny przez UMWM - wystąpienie Marszałka Województwa Małopolskiego, Marka Sowy

 

 

 

 

 

 

Panel I Rodzina i praca (żłobki, elastyczny czas pracy)

 

 

 

 

Paneliści od prawej: Michał Marszałek, Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UM Krakowa, prezentacja projektu z Działania 1.5 PO KL (żłobek, dzienni opiekunowie),

Agnieszka Latocha, Centrum Rodzinki Sp. z o.o., Piotr Oracz, Prezes Fundacji Collegium Progressus, prezentacja projektu z Działania 1.5 PO KL (żłobek w Chełmcu), Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marta Gołek, Stowarzyszenia Matki I Kwartału, moderator - red. Iwona Sitnik-Kornecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel II Rodzina wielodzietna i wielopokoleniowa (Karta dużych rodzin, polityka senioralna)

 

 

 

 

Paneliści od prawej: Wiesława Borczyk, Prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, Anna Okońska-Walkowicz,

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS (moderator),

Aleksandra Baczyńska, Dyrektor PCPR w Proszowicach, prof. Tomasz Grodzicki, Konsultant krajowy ds. geriatrii, Sebastian Kubis, przedstawiciel rodzin wielodzietnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel III Bezpieczna rodzina

 

Paneliści od prawej: Krzysztof Malec, Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Jerzy Szczepaniec, Wojewódzki Koordynator zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

Izabela Dobkowska, Wydział Prewencji KWP w Krakowie,Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w MPiPS (moderator), Wioletta Wilimska, Dyrektor ROPS w Krakowie,

Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum, Ks. Jacek Stryczek, Prezes Stowarzyszenia WIOSNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w MPiPS

 

Dziękujemy za zaproszenie na FORUM Pani Małgorzacie Marcińskiej, Podsekretarz Stanu w MPiPS