Projekt Powszechnej Nauki Pływania 2014 - Gmina Dobra

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki

„Nauka i doskonalenie umiejętności pływackich dla uczniów klas III Szkół Podstawowych w Gminie Dobra”

 

Okres realizacji projektu 25.09.2014 – 27.11.2014 r.

 

W projekcie uczestniczy 30 uczniów ze Szkół Podstawowych z Gminy Dobra.

Zajęcia nauki pływania na basenie przeznaczone są dla uczniów klas III.

Zajęcia mają za zadanie zaspokoić określone zainteresowania sportowe uczniów, nauczyć dzieci bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek po nauce szkolnej, zaspokajać ich potrzeby ruchowe oraz korygować, poprawiać i zapobiegać powstawaniu wad postawy.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

W ramach projektu zapewniono:
- dostęp do odpowiedniej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu upowszechniania pływania (ze względu na brak pływalni w Gminie zorganizowany zostanie dowóz dzieci do pływalni w Limanowej, objęte zostaną opieką podczas przejazdów i na pływalni przez instruktorów),

- powszechny i systematyczny udział w zajęciach z pływania,

- udział wolontariuszy promując wolontariat w sporcie.

 

Galeria zdjęć