Rekrutacja - powiat gorlicki

 

 

Zakończono proces rekrutacji w powiecie gorlickim.


W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa do projektu należy złożyć w dniach od 11.07.2016 r. do dnia 25.07.2016 r. (włącznie) Ankietę rekrutacyjną:

Można tego dokonać:

- na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym,

- osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Projektu (ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz)

- przesłać w formie elektronicznej na adres kontaktowy.

Serdecznie zapraszamy!