Trwa rekrutacja do projektu Będę pracować!

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS
prowadzi nabór uczestników do Projektu pn. „Będę pracować!”.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!


Uczestnikami Projektu mogą być osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej należące co najmniej do jednej z grup:
- Osoby z niepełnosprawnościami;
- Osoby o niskich kwalifikacjach;
- Osoby w wieku 50 lat i więcej.


Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego.


Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:
- Szkolenia i kursy zawodowe prowadzące do podniesienia uzupełnienia i zmiany kwalifikacji;
- Płatne staże zawodowe dla uczestników przygotowujące do podjęcia zatrudnienia;
- Pośrednictwo pracy;
- Wsparcie motywacyjne;
- Wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną, pokryciu kosztów pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu, zatrudnieniu asystenta/opiekuna/tłumacza, zwrot kosztów przejazdu.

 

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa do projektu należy złożyć Ankietę rekrutacyjną do dnia 20.10.2016 r. (włącznie)


Można tego dokonać:

- na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym,

- osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Projektu (ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz)

- przesłać w formie elektronicznej na adres kontaktowy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 791-561-927, na stronie internetowej www.fundacja-cp.pl w zakładce: „Będę pracować!"”, a także pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zapraszamy również do naszego Biura Projektu znajdującego się na ul. Ogrodowej 39 w Nowym Sączu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!