Aktualne ogłoszenia
   Wyświetl: 
1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KIS/9.1.2/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji / nabycie kompetencji zawodowych