Aktualne ogłoszenia
   Wyświetl: 
1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/KIS/9.1.2/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji / nabycie kompetencji zawodowych
2 Collegium Progressus wydłuża termin naboru kandydatów na ekspertów
3 OFERTA SZKOLENIOWA „Sądeckie centrum szkoleń organizacji pozarządowych”
4 Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie zachęca do korzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu