TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH


FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - W TWOICH RĘKACH”

Dofinansowanie projektu z UE: 389 101,75 PLN

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 25 biernych zawodowo osób młodych z grupy NEET zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZIT oraz rodzicom powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, z terenu powiatów: gorlicki, nowosądecki, i m. Nowy Sącz, poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do IV 2019r.

Cel szczegółowy projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

 

Projekt jest skierowany do 25 biernych zawodowo młodych osób, z dwóch grup:

1. Osoby zamieszkujące na terenach wiejskich poza ZIT–15 os,

2. Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem –10 os,

w wieku 18-29 lat, które ze względu na brak aktywności w sferze edukacyjno-zawodowej zaliczane są do grupy NEET, zamieszkujące wyłącznie w Województwie Małopolskim, na terenie powiatów: gorlicki lub powiatu nowosądeckiego lub m. Nowy Sącz

 

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego zostaną podane wkrótce.
 
Szansa na lepszą przyszłość


FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  „Szansa na lepszą przyszłość”

Dofinansowanie projektu z UE: 295 891,00 PLN

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia przez 20 biernych zawodowo osób młodych z niepełnsoprawnością z grupy NEET zamieszkujących na terenie powiatów: gorlicki, nowosądecki i m. Nowy Sącz, poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie doświadczenia zawodowego do IV 2019r.

Cel szczegółowy projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Projekt w 100% jest skierowany do 20 biernych zawodowo młodych osób z niepełnsoprawnością w wieku 18-29 lat, które ze względu na brak aktywnywności w sferze edukacyjno-zawodowej zaliczane są do grupy NEET, zamieszkujące wyłącznie w Województwie Małopolskim, na terenie powiatów: gorlicki lub powiatu nowosądeckiego lub m. Nowy Sącz

 

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego zostaną podane wkrótce.
 
Będę pracować!

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Będę pracować!”
Dofinansowanie projektu z UE: 1 435 323,60 PLN


Czytaj więcej...

 
Możesz więcej - zyskaj pracę

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Możesz więcej - zyskaj pracę”

Dofinansowanie projektu z UE: 1 555 510,20 PLN


Czytaj więcej...

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL