Realizowane projekty

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 rekomendujemy kontakt telefoniczny: 883 255 720 lub e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przez aplikację messenger: m.me/FundacjaCollegiumProgressus
W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Collegium Progressus zaleca się:
- wcześniejsze powiadomienie o planowanej wizycie telefonicznie lub elektronicznie;
- zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%) ręce przed wejściem do pomieszczeń biura-znajdują się one w budynku. Dostępne są również miejsca, w których można umyć ręce mydłem i wodą;
- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (ok. 2 metrów);
- zwracamy szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;
- prosimy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń bezwzględnie.


INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoba z niepełnosprawnością chcąca spotkać się w Biurze projektu przy ul. Ogrodowej 39 w Nowym Sączu, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu, proszona jest o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem: (+48) 883 255 720 lub (+48) 882 051 472 lub (+48) 884 339 740 lub (+48) 791 640 594 lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Na terenie obiektu dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne jest urządzenie do transportu po schodach typu schodołaz.POWER

COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego
Dofinansowanie projektu z UE: 355 641,92 PLN
Czytaj więcej...

COLLEGIUM PROGRESSUS realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Szansa na lepszą przyszłość z POWEREM-edycja 2
Dofinansowanie projektu z UE: 355 641,92 PLN
Czytaj więcej...


Logo Polska Cyfrowa

COLLEGIUM PROGRESSUS z siedzibą w 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 (g. Gródek nad Dunajcem, p. nowosądecki, w. MAŁOPOLSKIE) realizuje projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 2 257 427,10 PLN w tym wartość dofinansowania wynosi: 1 910 455,26 PLN.

Strona projektu-kliknij
Wniosek o przyznanie grantu znajdziesz TUTAJ
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie projektu w zakładce START w sekcji DO POBRANIA


Logo Program Regionalny

Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Łukowica realizują projekt pn.: „Prometeusz” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Łukowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 813 538,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 508 198,00 PLN

Czytaj więcej..

Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Będę pracować edycja 2"
Celem projektu jest: Zwiększenie szans na aktywizację zawodową 70 niepracujących osób w wieku mobilnym 30+ z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i miasta Nowy Sącz poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego do VI.2020 r.
Wartość projektu: 1 048 429,68  PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 891 165,22 PLN

Czytaj więcej...

Collegium Progressus realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Przygotowani do pracy - wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego"
Celem projektu jest: Zwiększenie szans na aktywizację zawodową 70 niepracujących os w wieku mobilnym 30+ z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i m. Nowy Sącz poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego do VI 2020r.
Wartość projektu: 1 048 429,68  PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 891 165,22 PLN

Czytaj więcej...

COLLEGIUM PROGRESSUS w partnerstwie z Fundacją IWO – DORADZTWO OBYWATELSKIE oraz FUNDACJĄ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny”
Dofinansowanie projektu z UE: 2 374 279,85 PLN
Czytaj więcej...