Realizowane projekty

logotyp lotto

Projekt "Razem możemy więcej" dofinansowany przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach Programu „Dzieci Ukrainy - organizacja opieki dziennej dla dzieci uchodźców”.

Wartość dofinansowania: 40 000,00 PLN

Projekt jest realizowany od 01.07.2022 r. do 22.11.2022 r. i polega na objęciu opieką w żłobku 10 dzieci uciekinierów z Ukrainy, w wieku do lat 3, których opiekunowie uczęszczają na kursy zawodowe lub językowe, szukają lub już podjęli legalne zatrudnienie na terenie Polski.

 

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NIE PONOSI ŻADNYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DZIECKA W ZAJĘCIACH.

 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki formalne:
a)    osoba będąca obywatelem Ukrainy, która wjechała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od 24 lutego 2022 r., która poszukuje pracy lub uczęszcza na kursy dokształcające (zawodowe lub językowe) lub podjęła legalną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
b)    osoba będąca rodzicem/opiekunem prawnym dziecka obywatelstwa ukraińskiego, które przyjechało na teren Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i nie ukończyło 3 roku życia.

ЗАЯВНА КАРТА (АНКЕТА) - Karta zgłoszeniowa do projektu w języku ukraińskim.

Karta zgłoszeniowa do projektu w języku polskim.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy składać do biura mieszczącego się w budynku Żłobka "Przyjazny Świat Malucha 2", ul. Ogrodowa 39, Nowy Sącz w terminie od 01.06.2022 r. do 24.06.2022 r. (I etap rekrutacji).

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie: +48 884339740 lub osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ ПН «РАЗОМ МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ» - Regulamin projektu w języku ukraińskim.

REGULAMIN PROJEKTU PN. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” (ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ ПН «РАЗОМ МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ»)

Miasto Nowy Sącz udziela dotacji w wysokości 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku, którego miejscem zamieszkania jest miasto Nowy Sącz.


flaga i godło Polski

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „„Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana”
Dofinansowanie: 239472,30 PLN
Całkowita wartość: 3356482,00 PLN

Czytaj więcej...

 


INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoba z niepełnosprawnością chcąca spotkać się w Biurze projektu przy ul. Ogrodowej 39 w Nowym Sączu, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu, proszona jest o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem: (+48) 884 339 740 lub elektronicznie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Na terenie obiektu dostępne jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne jest urządzenie do transportu po schodach typu schodołaz.Logo Program Regionalny

Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Trzciana realizują projekt pn.:„Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 356 482,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 853 009,70 PLN

Czytaj więcej..