Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starym Sączu

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starym Sączu przy ul. Partyzantów 15. w budynku  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. Z porad można korzystać codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 - 13.00.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego itp.
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starym Sączu dofinansowany został ze środków Powiatu Nowosądeckiego, w ramach realizacji zadnia publicznego.