Fundacja Collegium Progressus

Fundacja Collegium Progressus z dniem 20.09.2012 r. stała się podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienie Sądu Rejonowego Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

 

 


 

Sprawozdanie z działalności OPP

ROK 2017


1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017

2. Sprawozdanie finansowe FCP

 

 


 

ROK 2016


1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

2. Sprawozdanie finansowe FCP

 

 

 


 

ROK 2015

 

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

2. Sprawozdanie finansowe FCP

 

 

 

 


 

ROK 2014

 

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014

2. Sprawozdanie finansowe FCP

 

 


ROK 2013

 

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013

2. Sprawozdanie finansowe FCP

 

 


 

ROK 2012

 

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012

2. Sprawozdanie finansowe FCP