Fundacja Collegium Progressus

Fundacja Collegium Progressus z dniem 20.09.2012 r. stała się podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Z dniem 05.08.2019 r. zakończyła działalność jako organizacja pożytku publicznego.

 


Sprawozdanie z działalności OPP. Z dniem 05.08.2019 r. Fundacja Collegium Progressus zakończyła działalność jako organizacja pożytku publicznego.

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego SPRAWDŹ

ROK 2019

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2018

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2017

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2016

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2015

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2014

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2013

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2012

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012

2. Sprawozdanie finansowe FCP