O Fundacji CP
O Fundacji CP

Fundacja Collegium Progressus została zarejestrowana w Krakowie 20 kwietnia 2006 roku.

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, oraz ochrony zdrowia społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza wspieranie działalności społecznej, pomocy społecznej, działalności informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym ochrony i opieki nad życiem osób chorych lub niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób chorych i niepełnosprawnych, jak również działanie na rzecz pomocy młodzieży poszkodowanej w wypadkach, przez co startującej z gorszej pozycji życiowej.

Organami Fundacji są:

a) Walne Zgromadzenie Fundatorów - organ stanowiący i opiniujący fundacji,

b) Rada Fundacji - organ stanowiący i opiniujący Fundacji o uprawnieniach nadzorczych i inicjatywnych,

c) Zarząd Fundacji, który składa się z minimum jednej osoby, nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa i jest powoływany przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym na czas nieokreślony.

Funkcja Prezesa Fundacji w jej jednoosobowym Zarządzie została powierzona panu Piotrowi Oraczowi. Ta struktura pozwala nam na szybkie decyzje, szybką realizację zadań, i szybki rozwój w pierwszych latach funkcjonowania.

Fundacja Collegium Progressus z dniem 20.09.2012 r. stała się podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Z dniem 05.08.2019 r. zakończyła działalność jako organizacja pożytku publicznego.

Statut Fundacji Collegium Progressus

 
Fundacja Collegium Progressus

Fundacja Collegium Progressus z dniem 20.09.2012 r. stała się podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Z dniem 05.08.2019 r. zakończyła działalność jako organizacja pożytku publicznego.

 


Sprawozdanie z działalności OPP. Z dniem 05.08.2019 r. Fundacja Collegium Progressus zakończyła działalność jako organizacja pożytku publicznego.

Baza sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego SPRAWDŹ

ROK 2019

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2018

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2017

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2016

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2015

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2014

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2013

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013

2. Sprawozdanie finansowe FCP

ROK 2012

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012

2. Sprawozdanie finansowe FCP